Σωληνάρια, σωληνάρια σωληνάρια!!!

Μερικά από τα σωληνάρια που θα δείτε στο περίπτερό μας στη 17η Διεθνής Έκθεση Συσκευασιών/Μηχανημάτων/ Εκτυπώσεων & Logistics στο HALL 2 – ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ Β16 – METROPOLITAN EXPO
Σας περιμένουμε!